ההופעות הקרובות

במסגרת סיבוב ההופעות החדש יוצא קובי לסיבוב הופעות באולמות ברחבי הארץ